Производи

Конфекција Алекс произведува горна женска облека: блузи, јакни, спортски јакни, блејзери и капути.

– За меѓународен пазар (извоз) најчесто се работи по систем на лон производство, односно се изготвуваат производи по готови лиценци и дизајни, директно за странскиот нарачател или преку посреднички фирми.

– Преку полу-лон системот, набавката на помошните материјали, копчиња, патенти и сл. (по договор) е наша обврска.

– Најчести меѓународни пазари за кои произведуваме се гермаскиот и холандскиот.

Сите останати текстилни производи, како на пример маици, панталони, сукњи, фустани и др. ги произведуваме во производствените погони на фирми – наши кооперанти.

би сакале да соработуваме

Адреса:

"Крижевска" бр. 19
2300 Кочани, РН Македонија

Телефон/Факс:

+389 (0)33 275 228
+389 (0)33 275 229

E-mail:

josifova@aleks.com.mk
export-import@aleks.com.mk